Socialt ansvar

Vi forpligter os til sammen med vores kunder at øge kendskabet til den globale fødevaresikkerhed og støtte båndet mellem mennesker og dyr. Vi stiller frivilligt vores tid og ressourcer til rådighed i lokalsamfund rundt omkring i verden. ### Ansatte hos Elanco bidrager med frivilligt socialt arbejde i Danmark Hvert år dedikerer Elanco en dag til frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Dette initiativ kaldes ”Global Day of Purpose” og er et af de største virksomhedsorganiserede frivilligprogrammer i verden. I flere end 65 lande rykker Elancos ansatte ud i lokalsamfundet for at løse forskelligartede opgaver. Det kan være byforskønnelse, indsamling af mad eller renovering af bygninger for familier i nød eller omsorg for dyr. Derudover får alle medarbejdere en halv dag per kvartal betalt af Elanco til at udføre socialt arbejde i nærmiljøet. ### Elanco støtter båndet mellem mennesker og dyr ![SOCIALT ANSVAR ISA Puppy IMG 0939](//images.contentful.com/ui37wk63nbrh/2wKl3mSRqocumsaE8koeKs/dbd2647c6790b679c8f1f9e3fe8acff1/SOCIALT_ANSVAR___ISA_Puppy_IMG_0939.JPG?w=200) Elanco støtter projekter, som gør det muligt for mennesker i nød at opnå en større uafhængighed, selvtillid og glæde. Det gælder globalt og lokalt f.eks. gennem ISA - ”vores” servicehund: • Servicehunde fra the Netherlands Foundation Assistance Dog er specialiceret i at hjælpe mennesker med nedsat mobilitet samt personer med epilepsi. • Træning af hundene tager flere års intensiv indsats og er meget dyrt. • Elanco Benelux og Norden har valgt at sponsorere hele ISA's uddannelsesforløb. ### Elanco øger kendskabet til den globale fødevaresikkerhed Befolkningstallet globalt forventes at nå mere end 9 milliarder mennesker i 2050 og eksperter vurderer, at der bliver behov for at producere 70% flere fødevarer for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Med det stigende befolkningstal følger samtidig kravene til en højere fødevarekvalitet produceret med færre ressourcer. Vi er i dag involveret i projekter, som har til formål at • Stoppe sulten og forbedre fødevaresikkerheden gennem [ENOUGH Movement](http://www.enoughmovement.com/ "ENOUGH Movement"), som er en global sammenslutning der arbejder på at sikre, at alle har adgang til næringsrige og prismæssigt overkommelige fødevarer i dag og i fremtiden. • Hjælpe familier ud af hungersnød gennem samarbejde med [Heifer International projects](http://www.heifer.org/partners/partnerhighlights/elanco/index.html "Heifer International projects") i Asien og Afrika.


EU ENOUGH rapporten

EU ENOUGH rapporten

Dimensioner på fødevaresikkerhed i Europa

Læs rapporten

Fødevaresikkerhed i Europa

Fødevaresikkerhed i Europa

Ramiro Cabral, Executive VP - Elanco International taler om fødevaresikkerhed i Europa

Se video

ENOUGH

ENOUGH

Vores vision om en verden med højere fødevaresikkerhed.

Se video