FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

__Monteban G100__ </br> Monteban er et coccidiostatikum som tilsættes foder til slagtekyllinger for at kontrollere coccidiose forårsaget af Eimeria-arter. Forebyggelse af coccidiose beskytter tarmsundheden hos kyllinger.

__Yderligere produktinformation__ </br> Monteban G100