__Coliprotec F4/F18__ </br> Levende, ikke-patogene, usvækkede *Escherichia coli*

__Yderligere produktinformation__ </br> [Coliprotec F4/F18, lyofilisat til oral suspension](http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/004225/WC500220970.pdf "Coliprotec F4/F18, lyofilisat til oral suspension")