FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

__Maxiban G160__ </br> Maxiban er et coccidiostatikum som tilsættes foder til slagtekyllinger for at kontrollere coccidiose forårsaget af Eimeria-arter. Forebyggelse af coccidiose beskytter tarmsundheden hos kyllinger.

__Yderligere produktinformation__ </br> Maxiban G160