FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

<b>Elector<sup>TM</sup></b> <br> Elector er et insektmiddel, til bekæmpelse af blodmider, stuefluer, stikfluer og hønseribiller (Alphitobius diaperinus, også kendt som "foderbiller") i bygninger til fjerkræ og kvæg. En enkelt behandling er tilstrækkelig til at stoppe et udbrud og den fulde virkning ses efter 3 til 5 dage og er vedvarende i op til 12 uger. Der har ikke været konstateret krydsresistens og Elector kan bruges med æglæggende høns til stede. Endvidere er det ikke nødvendigt at kassere æg, der er produceret under udsprøjtningen. <br> <br>

<br> <br> <p><b>Yderligere produktinformation</b></p> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/02efe102-a240-0100-48d8-e817e2725312/53141ad9-1e08-47eb-89f2-139e7cca824a/Elector.pdf">Læs indlægssedlen grundigt før brug</a>