__Hemicell HT__ </br> Hemicell HT er et patenteret energibesparende enzym, som tilsættes foder til slagtesvin. Det anvendes for at nedbringe antallet af beta-mannaner, som er fibre, der hindrer næringsoptagelsen til en vis grad og som findes i alle vegetabilske foderingredienser. Hemicell virker ved at hindre det foderinducerede immunrespons overfor disse fibre. <br> <br> <br>

<br> <br> <br> __Yderligere produktinformation__ </br> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/02efe102-a240-0100-48d8-e817e2725312/0bcc240e-56c3-429d-85d2-054a4ff77e45/Hemicell_Produktprofil.pdf">Produktprofil</a><br> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/02efe102-a240-0100-48d8-e817e2725312/9b7a76f7-44e9-4de9-baaa-0ba1be7c8345/PM-DK-19-0110_HEMI_BROCHURE_SVIN.pdf">Hemicell HT Brochure</a>