__Repiderma__ </br> Repiderma er en grøn spray, som indeholder chelateret kobber og zink. Repiderma bruges til beskyttelse af beskadiget hud og må anvendes i økologisk husdyrhold. En flaske indeholder 250 ml svarende til ca 75 doser.

__Yderligere produktinformation__ </br> [Repiderma, spray til beskyttelse af huden](https://assets.contentful.com/ui37wk63nbrh/5cjDeqysWsai08G4uywmeM/18e0ee248975fa729100b0d2fa5a2ddf/REPIDERMA_NOCAHNEW00002_BROCHURE_WEB.pdf "Repiderma, spray til beskyttelse af huden")